November 23, 2018

Svefaktura 1:a april

Visste du att från och med den 1 april 2019, så måste alla leverantörer till offentlig
sektor fakturera med e-faktura, även kallad Svefaktura.

Vi på dispose står redo för att hjälpa dig med allt det praktiska, som gör övergången
smidig. Det här minskar risken för fel och ni får en lösning som är både miljövänlig
och hållbar. Dessutom är vårt system väl förberett för framtidens krav.

 

Vill du att vi kontaktar dig?