fharil

Våra tjänster

Om oss

Genom att digitalisera våra kunders dokument hjälper vi dem att organisera sin verksamhet och få kontrol. Vi frigör utrymme, tid och pengar hos våra kunder genom att förvara, hantera och digitalisera dokumenten hos oss. Genom att arbeta mer digitalt bidrar vi på Dispose, ihop med er som kund, till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Dispose - Enklare fakturahantering!

Referenskunder och samarbetspartners

Kontakta oss